FANDOM


Czternaście punktów Wilsona – program pokojowy wysunięty przez prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona w orędziu wygłoszonym do Kongresu USA 8 stycznia 1918.

Punkty Edytuj

Pierwszy punkt mówił o tym, że wszystkie porozumienia pokojowe będą zawierane jawnie. Drugi punkt głosił, że żegluga morska poza wodami terytorialnymi w czasie pokoju bądź wojny moją zakaz płynięcia poza te wody. Trzeci punkt mówił, że zostaną zniesione wszelakie bariery gospodarcze. Czwarty punkt mówił o tym, że powstanie wzajemna wymiana gwarancji, tak aby zbrojenia narodowe zostały zredukowane do minimum. Piąty punkt głosił, że wszystkie kolonialne spory będą rozstrzygane w swobodnej atmosferze oraz, że będą całkowicie bezstronne. Szósty punkt mówi, że nastąpi uregulowanie stosunków z Rosją. Siódmy punkt głosi, że Belgia ma zostać ewakuowana oraz musi zostać krajem suwerennym. Ósmy punkt nakazał oddanie Francji Alzacji i Lotaryngii. Dziewiąty punkt mówi, że poprawiona ma zostać granica Włoch wzdłuż linii narodowościowej. Dziesiąty punkt mówi, że jest możliwość stworzenia rozwoju dla Austro-Węgier. Jedenasty punkt głosi, że Rumunia, Serbia i Czarnogóra mają odzyskać terytoria, które utracili w czasie wojny, Serbia odzyska dostęp do morza oraz kraje bałkańskie mają poprawić stosunki. Jedenasty punkt mówi, że ludność Imperium Osmańskiego ma zapewnioną suwerenność i bezpieczeństwo. Dwunasty punkt mówi, że ma powstać niepodległe państwo polskie. Trzynasty punkt mówi, że po utworzeniu niepodległego państwa ma być wolny dostęp do morza. Czternasty punkt głosi, że ma powstać Liga Narodów, która zapewniłaby gwarancje bezpieczeństwa wszystkich państw.

Źródła Edytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki