FANDOM


Cleomenes Ikról Sparty na przełomie VI i V wieku p.n.e. Podczas jego panowania, które rozpoczęło się około 520 roku p.n.e. Był genialnym taktykiem. Podczas jego panowania, interweniował dwukrotnie z powodzeniem w ateńskich wojnach. Zmarł w więzieniu w niewyjaśnionych okolicznościach. Władzę Spartańskie twierdziły, że król popełnił samobójstwo z powodów niepoczytalności.

Życie

Był synem Alexandridasa II i jego drugiej żony (podobno córki Prinetades), i był przyrodnim bratem Dorieus, Leonidasa I i Cleombrotus. Chociaż młodsi przyrodni bracia, synowie pierwszej żony Anaxandridesa i dlatego miał lepsze prawa do tronu, zgodnie z tradycją. Cleomenes był najstarszym synem i następcą ojca około 520 p.n.e. Jego zainteresowanie światem stanowiły część jego reputacji na zabawy z innymi Spartanami, którzy często posiadali wyspiarski, konserwatywny.

Około 490 Cleomenes p.n.e został zmuszony do ucieczki z Sparty gdy jego spisek na króla Demaratus został odkryty, ale Spartanie pozwolił mu wrócić, kiedy zaczął zbierać armię w miasta i okolic. Jednak, według Herodota, że ​​był w tym czasie uważany za szaleńca. Spartanie umieścili go w więzieniu. Pod wodzą jego przyrodnich braci, Leonidas I i Cleombrotus, Cleomenes został umieszczony w więzieniu.

Ponadto Cleomenes prowadził liczne wojny z Atenami i Persami.

Źródła