FANDOM


Charles de Gaulle (ur. 22 listopada 1890 w Lille, zm. 9 listopada 1970 w Colombey-les-Deux-Églises) − francuski generał, premier i prezydent. Uważany za jednego z największych polityków XX wieku.

Biografia

Młodość

Przyszedł na świat 22 listopada 1890 w Lille. W 1912 ukończył akademię wojskową w Saint-Cyr. Podczas I wojny światowej walczył m.in. pod Verdun pod dowództwem generała Petaina. W latach 1919 - 1921 przebywał na misji wojskowej w Polsce. Następnie pracował na akademii w Saint-Cyr jako wykładowca historii wojen. W 1924 ukończył Wyższą Szkołę Wojenną.

II wojna światowa

W dwudziestoleciu międzywojennym Charles de Gaulle zajmował różne stanowiska wojskowe, a po wybuchu II wojny światowej został dowódcą 5. armii pancernej. W 1940 otrzymał nominację na stopień generała. Powierzono mu funkcję wiceministra obrony narodowej. Przeciwstawiał się negocjacją z hitlerowską III Rzeszą, opowiadał się za ewakuacją rządu francuskiego do kolonii w Afryce i kontynuowaniu walki z wrogiem. Gdy Petain w 1940 namawiał do zawieszenia broni, de Gaulle z Londynu apelował o dalszą walkę z Hitlerem. Za takie stanowisko francuski rząd wojskowy skazał go zaocznie na karę śmierci, konfiskatę mienia i degradację w stopniu wojskowym.

Churchill De Gaulle HU 60057

Winston Churchill i gen. Charles de Gaulle.

De Gaulle stanął jednak na czele ruchu Wolnej Francji, przekształconego w 1942 w ruch Francja Walcząca. Organizował siły francuskie u boku Brytyjczyków. Następnie przeniósł się z Londynu do Algieru. W 1943 utworzył wraz z Giraudem Francuski Komitet Wyzwolenia Narodowego. W 1944 został premierem Rządu Tymczasowego. Po dwóch latach ustąpił ze stanowiska, ponieważ nie mógł się porozumieć ze Zgromadzeniem Konstytucyjnym.

Powrót do władzy

W latach 1946-1958 de Gaulle prawie całkowicie wycofał się z życia publicznego. Okres ten nazywany jest przez jego zwolenników latami spędzonymi na pustyni. Ostatecznie przejął władzę w 1958, podczas kryzysu związanego z wojną o niepodległość Algierii. Powołał nowy rząd, który zyskał wotum zaufania Zgromadzenia Narodowego. W tym samym roku przygotowano i przyjęto nową konstytucję, dzięki czemu wzmocniono władzę prezydenta kosztem parlamentu. Powstała wtedy Piąta Republika Francuska na czele której stanął Charles de Gaulle jako prezydent. Rozpoczął urzędowanie w 1959. Podczas jego rządów doprowadzono do zakończenia wojny w Algierii. Nie zrezygnował jednak z ambicji Francji do bycia światowym mocarstwem, dlatego chciał zbudować francuską broń jądrową. Z jego inicjatywy Francja wystąpiła z NATO. Niechętnie odnosił się do integracji europejskiej, popierając jednocześnie własną idee Europy Ojczyzn.

Nixon and de Gaulle 30-0166a

Prezydent de Gaulle i prezydent USA Richard Nixon.

Był rzecznikiem sojuszu francusko-niemieckiego, a także dialogu z krajami Europy Środkowej − złożył wizyty w Polsce i Związku Radzieckim. Doprowadził do umocnienia kursu franka. Nie poparto jednak jego propozycji dotyczących zrefundowania administracji i senatu. W 1969 zrezygnował ze stanowiska prezydenta, a rok później zmarł.

Źródła

  • Oni zmienili historię. Wydawnictwo IBIS. Poznań, 2011.