FANDOM


Chac (lub Chaac, bądź Chak, czy też Chaak) − według mitologii majańskiej, bóg deszczu i burzy, patron rolnictwa. Jest bratem Słońca i Księżyca. Jego aztecki odpowiednik to Tlaloc, a zapotecki - Cocijo.

Historia

Chac pomógł ludziom odkryć kukurydzę, która była zamknięta w górze.
Pewnego razu Chac dopuścił się cudzołóstwa z żoną swego brata, Słońca, przez co został sprawiedliwie ukarany. Jego prawdziwe łzy żalu zapoczątkowały deszcz. Później popadł w wieczne konflikty ze swoimi braćmi, więc często był przedstawiany przez Majów w walce z nimi.

Chakowie - pomocnicy Chaca

Bóg deszczu miał swych pomocników, którzy byli oznaczeni różnymi kolorami. Były to albo jego kopie, albo jego wcielenia. Chaków jest czterech, a każdy mieszka w innej części świata i zsyłają oni deszcz na ziemię. Deszcz przechowują w ogromnych naczyniach, które wszędzie ze sobą noszą.

Lista chaków

  • Ah Hadz’em Caan Chac - bóg nieba i deszczu, pan piorunów.
  • Ah Lelem Caan Chac - bóg niebiański, sprawca błyskawic.
  • Ah T’ozon Caan Chac - bóg drobnego i ciągłego deszczu.
  • Ah Ch’ibal Tun Chaacob.

Rytuały

Istniały dwa rytuały dla boga deszczu.

Święto bogów deszczu

Podczas święta bogów deszczu wybierano czterech majańskich chłopców, którzy mieli odgrywać rolę czterech pomocników Chaca. Musieli oni intonować odgłosy żaby, gdyż według ich wierzeń było to jedno z jego licznych wcieleń.

Rytuał z użyciem studni

W XVI wieku odbywał się nowy rytuał dla bogów deszczu. Polegał on na wybraniu mężczyzny i kobiety, a potem zanurzenia ich w studni. Miało to na celu połączenia ich ze sferą bogów, by kobieta i mężczyzna mogli odeskortować deszcz na ziemię. Jeżeli topili się, to znaczyło, że zostali odrzuceni, a potem ponawiano rytuał.