FANDOM


Roman Empire Trajan 117AD

Najdalszy zasięg terytorialny cesarstwa rzymskiego

Cesarstwo − forma państwa, w którym panujący monarcha jest cesarzem bądź cesarzową. Wyższa rangą od królestwa. Pierwszym cesarstwem w Europie było Cesarstwo rzymskie, które z czasem podzieliło się na zachodnie i wschodnie.

Na początku średniowiecza powstało Święte Cesarstwo Rzymskie, które było wielkim, feudalnym związkiem wielu księstw złączonych silną zwierzchnią władzą cesarza. Na południu znajdowało się cesarstwo bizantyjskie powstałe z cesarstwa wschodniorzymskiego, a rozkwit przeżywało w czasach Justyniana Wielkiego. W czasach nowożytnych powstało więcej cesarstw. Święte Cesarstwo Rzymskie rozpadło się w wiele małych księstw, a potęgami w Europie były w czasach napoleońskich I Cesarstwo Francuskie, Cesarstwo Austrii oraz Carstwo Rosyjskie [1]. Odpowiednikiem cesarstwa w krajach islamskich jest kalifat, a w krajach turkijsko-mongolskich kaganat.

Przypisy

Pojęcia

Pojęcia związane z arystokracją i monarchią ChanatKaganatKsięstwoKrólestwoCesarstwoCarstwoSeniorKsiążęArcyksiążęKrólCesarzWielki mistrzDoża WenecjiDoża GenuiDożaFaraonMarkizPrincess RoyalUnia personalnaUnia realnaWasalCarKsiężnaKrólowaCesarzowaCarycaSzachinszachMonarchia patrymonialnaHołd lenny
Pojęcia związane z religią PapieżReligiaŚwiętyBiskupKardynałMęczennikInnowiercaEkskomunika
Pojęcia związane z nauką ArcheologiaHistoriaMitologiaLegendaAntropologiaHistoriografia

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki