FANDOM


Russian Tsardom 1500 to 1700

Zasięg carstwa rosyjskiego w latach 1500 - 1700

Carstwo – państwo, w którym panujący monarcha jest carem bądź carycy. Zniekształcona wersja cesarstwa. Wyższa ranga od królestwa. Jednym z pierwszym carestw było Carstwo Rosyjskie. Car Piotr I Wielki w 1721 przyjął tytuł imperatora, a rangę cara obniżył do odpowiednika króla. Innymi znanymi carstwami są: