FANDOM


Bolesław II Zapomniany − pół-legendarny król Polski, który miał panować między 1034 a 1038 roku po śmierci swojego ojca, Mieszka II Lamberta. Według oficjalnej wersji w 1034 roku objął panowanie Kazimierz I Odnowiciel, a w 1037 roku został wygnany. Powrócił w 1039 lub 1040. Jednak dzięki niektórym źródłom możemy sądzić, że Bolesław panował od 1034 do 1038 roku. Według niektórych kronikarzy panował okrutnie, zamordowany został skrytobójczo, a za swoje okropne czyny wymazany został z pocztu królów Polski. Możliwe, że wspierał reakcję pogańską i dlatego został usunięty z pocztu przez chrześcijańskich władców. Z drugiej strony jeżeli byłby poganem bardzo trudno przyszłoba by mu koronacja królewska.

Kroniki

Gdy (Mieszko II) umarł w roku pańskim 1033, nastąpił po nim pierworodny syn Bolesław. (…) Bolesław zaś z powodu srogościmi potworności występków, których się dopuszczał, źle zakończył życie i choć odznaczony został koroną królewską, nie wchodzi w poczet królów i książąt Polskich. Po jego śmierci wybuchły w państwie Polskim liczne zamieszki i wojny, raczej wewnętrzne niż zewnętrzne. /Kronika Wielkopolska/

Roku 6538 (1038). [...] Tego czasu umarł Bolesław Wielki w Lachach, i był bunt w ziemi lackiej: ludzie powstawszy pozabijali biskupów i popów, i bojarów swoich, i był u nich bunt. /Kronika Ruska/

Kronika wielkopolska może nie mieć wiarygodnych informacji, ponieważ spisano ją dopiero w XIII wieku. Jedna z niemieckich kronik mówi o rzekomym prześladowaniu Rychezy przez jej syna (Bolesława?), natomiast jedna z węgierskich pisze o rzekomej pomocy Węgrom Bolesława Zapomnianego.

Oprócz tego Bolesław mógł istnieć, ponieważ:

  • Kazimierz I Odnowiciel został powołany do służby w klasztorze jak informuje Gall Anonim.
  • zostałaby zachowana ciągłość imion Mieszko - Bolesław - Mieszko - Bolesław, Kazimierz to imię, którego w tamtym czasie mało używano w Polsce

Aktualnie jednak większość historyków sądzi, że Bolesław to wymysł, który miał zapełnić bezkrólewie w latach trzydziestych XI wieku.