FANDOM


Bolesław V Wstydliwy − długoletni książę krakowski, syn Leszka Białego i Grzymisławy. Urodził się 21 czerwca 1226 roku, zmarł 7 grudnia 1279.

Kalendarium życia

 • 21 czerwca 1226 - narodziny
 • 11 listopada 1227 - Zjazd w Gąsawie, śmierć ojca, Bolesława wychowuje Grzymisława, a tron krakowski przejmuje Władysław III Laskonogi.
 • 5 maja 1228 - zjazd w Cieni, Władysław Laskonogi oficjalnie zaczyna rządy w Krakowie, adoptuje Bolesława i czyni go swoim sukcesorem, Grzymisława z małym synkiem wyjechała do Sandomierza, gdzie sprawowała rządy regencyjne
 • 1233 - Konrad I mazowiecki porwał Bolesława i Grzymisławę, uwięził w klasztorze sieradzkim, chcąc uzyskać za ich wypuszczenie od Henryka, który rządził wówczas w Krakowie ustępstwa terytorialne. Udaną ucieczkę zorganizował Klemens z Ruszczy, członek rodu Gryfitów.
 • 9 lipca 1239 - pierwszy dokument wydany samodzielnie przez Bolesława w wieku 13 lat na zjeździe w Przedborzu, Konrad musiał uznać Bolesława za księcia sandomierskiego
 • 1241 - Bitwa pod Legnicą, porażka wojsk śląsko-wielkopolsko-małopolskich z Tatarami, śmierć Henryka II Pobożnego i wstąpienie na tron krakowski Konrada
 • 1243 - bitwa pod Suchodołem, pokonanie Konrada przez małopolskich stronników Bolesława
 • 1246 - bitwa pod Zaryszowem, ostatnia z wielu kampanii w celu przejęcia Krakowa przez Konrada, bitwę wygrał, ale mimo wszystko Bolesław zachował władzę
 • 1247 - śmierć Konrada
 • ok. 1247 - zawarcie małżeństwa z Kingą, córką Beli IV, para złożyła śluby czystości, które wiązały się ponoć z wielką pobożnością; Kinga została beatyfikowana w 1690, kanonizowana w 1999 przez Jana Pawła II. W 1257 roku Bolesław nadał żonie ziemię sądecką, gdzie mieszkała do końca życia w 1292. Kinga była też bardzo wpływową na rządy kobietą, której zdanie miało istotne znaczenie. Przydomek "wstydliwy" określa właśnie stosunek do małżonki.

Bolesław Kościół otaczał szczególną czcią. Nadawał biskupstwu krakowskiemu liczne przywileje, fundował wiele nowych kościołów, klasztorów. Za panowania Bolesława i Kingi kanonizowany został Stanisław ze Szczepanowa w 1253 roku.

 • 1251 - odkrycie soli w Bochni, a potem także w Wieliczce, reformy związane z salinami wprowadziła księstwo Bolesława w okrest prispority gospodarczej.
 • 1253 - pomoc sojusznikom Węgrom w wojnie węgiersko-czeskiej, uderzenie na Morawy
 • 1256 - założenie biskupstwa misyjnego w Łukowie na krucjaty przeciwko Jaćwięgom, których wyprawy łupieżcze docierały nawet do Małopolski, oddane templariuszom
 • 5 czerwca 1257 - wiec na błoniach Koperni pod Pińczowem, lokacja Krakowa na prawie magdeburskim
 • 1257 - w Łęczycy Bolesław ustanowił prawo, według którego każdy władca, który porwie biskupa zostaje automatycznie objęty ekskomuniką, a jego państwo interdyktem.
 • 1259/60 - najazd mongolski na Sandomierz
 • 1260 - wojska Bolesława i Leszka Czarnego w bitwie pod Kressebrunn pomagały Węgrom. Przeciwnikiem był król czeski Przemysł Ottokar II, którego wspomagali Ślązacy. Małopolanie starli się ze Ślązakami w bratobójczej walce, wygranej przez stronę czeską.
 • 12 czerwca 1264 - bitwa z Jaćwingami, wielkie zwycięstwo wojsk dowodzonych przez samego Bolesława
 • 1266 - ugoda w Budzie, między Węgrami a Czechami przy udziale Bolesława
 • 1273 - bitwa pod Bogucinem; pokonanie przez Bolesława przeciwników ustanowienia za następcę Leszka Czarnego
 • 7 grudnia 1279 - śmierć Bolesława

Źródła

 • Bolesław V Wstyliwy, tom 16 kolekcji Władcy Polski, Hachette