FANDOM


Bolesław Pobożny (ur. między 1224 a 1227, zm. 13/14 IV 1279) – Piast z linii wielkopolskiej, syn Władysława Odonica i Jadwigi, księżniczki pomorskiej lub morawskiej.

Życiorys

Ojciec Bolesława, Władysław zmarł w 1239 roku. W 1241 roku Przemysł I wraz z Bolesławem przejmują Przemęt Bolesława Rogatki, w latach 1242/43 zdobyli kolejne miejscowości śląskie. Bolesław posłał posiłki wojskom krzyżacko-kujawskim w wojnach z Pomorzem. Później zawarł z Krzyżakami w 1243 roku układ, w którym zagwarantował kupcom krzyżackim swobodny przejazd przez Wielkopolskę. W latach 1244-45 nastąpił bunt przeciw nadmiernie uprzywilejowanemu biskupstwu, ale pod koniec konfliktu potwierdzono przywileje. 23 kwietnia 1245 r. Przemysł pasował brata, Bolesława na rycerza. W 1246 Rogatka przeprowadził atak na Wielkopolskę. W 1247 r. nastąpił podział Wielkopolski - Bolesław otrzymał Kalisz i Przemęt. W 1249 r. Pobożny oddał Przemysłowi Kalisz w zamian za Gniezno, udziela także pomocy Konradowi w walce z Rogatką. W 1250 r. Bolesław Pobożny zostaje pojmany przez Przemysła, a ten przejmuje władzę w Gnieźnie. W 1253 roku zostaje wypuszczony - uiszcza się ostateczny podział Wielkopolski, Bolesław sprawuje rządy w księstwie gnieźnieńsko-kaliskim. Rok później bracia znowu paktują i wyprawiają się na Śląsk plądrując ziemię Henryka III Białego. W 1256 po skardze na Bolesława i Przemysł skierowanej przez Ślązaków papież bierze Śląsk pod swoją opiekę, zatwierdza też granicę śląsko-wielkopolską z 1234 r., kiedy m.in. Kalisz należał jeszcze do Śląska. W 1257 r. zmarł Przemysł, Bolesław objął rządy nad księstwem poznańskim i opiekę nad Przemysłem II. W 1258 zaczął się spór o Ląd z Kazimierzem I Konradowicem. Po zaniechaniu oblężenia Inowrocławia dostał środkową część kasztelanii lądzkiej. Rok 1259 to wojna kujawsko-wielkopolska wygrana przez Bolesława, który oddał całą kasztelanię lądzką. W 1260 przekazał część Kazimierzowi, ale rok później już miał ją z powrotem. W 1260 r. przekazał kasztelanią santocką bez Santoka Brandeburgii jako posag za bratanicę. W 1262 roku po śmierci Siemowita I Mazowieckiego odbudował Płock i oddał go wdowie Perejesławie. W 1265 roku doszło do potyczki z Brandeburgią, Bolesław spalił Drezdenko, a Brandeburgia Santok. W 1268 roku król Czech, Przemysł Ottokar II po powrocie z krucjaty złupił Wielkopolskę. W 1269 za pomoc z konflikcie Siemomysła Inowrocławskiego z duchowieństwem Bolesław otrzymuje Kruszwicę. W 1270 rozpoczęły się kolejne problemy z Brandeburgią i utrata Drezdenka, w 1271 Bolesław zorganizował wyprawę i spustoszył ziemię brandeburskie, w 1272 najpierw Bolesław wraz z Pomorzanami odbił Gdańsk, a Przemysł II poprowadził atak na zachód, odzyskał Drezdenko. W 1273 roku Bolesław utracił część wpływów - Przemysł II objął samodzielne rządy w Poznaniu, a Bolesław oddał księstwo inowrocławskie Leszkowi Czarnemu, w najbliższym czasie oddał także Bydgoszcz. W 1274 Brandeburczycy spalili Poznań. Bolesław umarł 13 lub 14 kwietnia w Kaliszu.