FANDOM


Bolesław I Srogi (ok. 915, zm. 15 lipca 972) – syn Wratysława I i Drahomiry, czeski książę z dynastii Przemyślidów.

Bolesław Srogi był ojcem Dobrawy, żony Mieszka I, pierwszego historycznego księcia polskiego.

Bolesław Srogi był okrutnym księciem, wstąpił na tron dzięki zamordowaniu swojego brata, Wacława I Świętego 28 września 935 roku. Braci różniło wiele rzeczy - Wacław popierał chrześcijaństwo, później zresztą go kanonizowano. Bolesław wolał rodzime tradycje i stał po stronie matki w jej pogańskiej rebelii po śmierci Wratysława. Wacław jednak wstąpił na tron, powstanie udało się stłumić także dzięki pomocy niemieckiej. I to był kolejny obiekt zapalny różniący książęta - Wacław popierał Niemców i był od nich zależny. Bolesław sympatyzował raczej z Bawarami, Węgrami czy też Słowianami połabskimi. Dlatego też doszło do zamachu, a Bolesław został księciem.

Na początku Bolesław zrobił co wcześniej postanowił i zrzucił jarzmo płacenia Niemcom trybutu. Król Otton I Wielki jednak był silniejszym przeciwnikiem i po kilkuletniej wojnie w 950 roku zmusił Bolesława, żeby z powrotem zaczął płacić odpowiedni trybut. W 955 r. wsparł Ottona w dwóch walkach: ze Słowianami i Węgrami (bitwa na Lechowym Polu). Korpus Bolesława wysłany na tą bitwę liczył nawet 1000 zbrojnych.

Bolesław zaczął zbierać od Czechów podatki - władza przemyślidzka była na tamtych terenach już dosyć silna. Bolesław zakładał nowe grody i rozwijał swojego państwo, którego ustrój można określić mianem monarchia patrymonialna, ponieważ książę ściśle kontrolował i rządził całym krajem. Przez krwawe rozprawianie się z innymi czeskimi książętami lub też bratobójstwem dostał przydomek Okrutny.

Bolesław Srogi jest też pierwszym Przemyślidom związanym z historią Polski. W 964 roku zawarto przymierze polsko-czeskie. W 965 r. utwierdzono to ślubem Mieszka I z Dobrawą. W 966 r. Mieszko przyjął chrzest w obrządku łacińskim (zachodnim). W 967 r. Bolesław Srogi dał wsparcie Mieszko w jego walkach z Wichmanem Młodszym, które okazały się wygrane. Możliwe, że to na część teścia Mieszko nazwał swojego syna, Bolesław.

Zmarł 15 lipca 972 roku, pochowany został prawdopodobnie w jednej z praskich świątyń.

Czechy za panowania Bolesława

Państwo czeskie za panowania Bolesława było większe niż dzisiejsze. Składały się na nie części: Czechy (jako kraina historyczna z Pragą), część Moraw zdobytych od Węgrów, Śląsk i Małopolskę (Mieszko zdobył Małopolskę ze Śląskiem dopiero pod koniec X wieku).

Český stát v X. století za Boleslava I. a II