FANDOM


Bolesław IV Kędzierzawy (ur. przed 1125, zm. 5 stycznia 1173) – książę Polski z dynastii Piastów, syn Bolesława III Krzywoustego oraz Salomei z Bergu.

Kalendarium życia

 • przed 1125 rokiem - narodziny
 • 1136 - małżeństwo z Wierzchosławą nowogrodzką.
 • 1138 - śmierć ojca i wejście w życie jego statutu; seniorem zostaje Władysław II Wygnaniec, brat przyrodni reszty braci, a Bolesław dostaje Mazowsze.
 • wojny domowe 1141 - 1146
  • zwołanie przez Salomeę zjazdu możnych bez zgody i wiedzy Władysława w celu wydania za mąż Agnieszki, najmłodszej z córek Bolesława Krzywoustego. Władysław zbrojnie rozpędził opozycje, a w latach 1141/1142 najechał na Bolesława i Mieszka w celu uzyskania ich posłuszeństwa
  • po śmierci Salomei w 1144 roku wybuchła kolejna wojna domowa o ziemię, na której juniorzy chcieli osadził Henryka, a według testamentu miała być włączona do dzielnicy senioralnej. Na początku 1145 roku Władysław z posiłkami ruskimi pod Policą pokonał armię juniorów
  • z powodu oślepienie Włostowica przez Władysława i namawiania go przez Agnieszkę Babenberg do zlikwidowania braci wybuchła trzecia, przegrana dla Władysława bitwa pod Poznaniem, musiał uciekać z kraju do Niemiec, a tron senioralny otrzymał Bolesław Kędzierzawy.
 • 1146 - wyprawa Konrada III, która nie doszła do skutku przez wylew Odry (nie można było jej sforsować). Konrad zadowolił się zapłaceniem zaległego trybutu ze Śląska oraz zakładnikiem
 • 1148 - zjazd władców w Kruszwicy, na której postanowiono, że Judyta, córka Krzywoustego zostanie żoną Ottona, synem Albrechta Niedźwiedzia.
 • 1148 - za sprawą Agnieszki przybył do Polski nowy legat papieski, Gwidon, który nie uznał władzy Kędzierzawego i rzucił klątwę na juniorów, a zdjął ją z Władysława Wygnańca
 • 1157 - cesarz Fryderyk Barbarossa napada na Polskę, na mocy Układu w Krzyszkowie zawartego 30 sierpnia 1157 roku zaprzestaje ataku po hołdzie lennym i rekopensacie finansowej Bolesława.
 • 1159 - śmierć Władysława, Bolesław pozwolił na powrót Bolesława Wysokiego i Mieszka Plątonogiego do kraju i zajęcie Śląska.

Walki z Prusami

Bolesław prowadził wojny z Prusakami, którzy zamieszkiwali teren dzisiejszej Warmii i Mazur. Chciał powstrzymać dokuczliwe najazdy na Mazowsze. Swoją rolę odegrała także idea krucjatowa, która w tamtym czasie była bardzo popularna. Głosiła walkę z niewiernymi, a Prusacy właśnie tacy byli. W 1147 roku Bolesław poprowadził pierwszą zbrojną wyprawę, w 1149 roku Prusacy wyprowadzili wyprawę odwetową. W latach 1147-1157 wypraw Bolesława było kilka. Załamanie przyniósł rok 1166, kiedy wojska polskie zostały całkowicie rozbite. 

 • 1167 - zjazd w Jędrzejowie, Kazimierz Sprawiedliwy dostał ziemię sandomierską
 • 1173 - śmierć Bolesława Kędzierzawego

Źródła

 • Bolesław Kędzierzawy, kolekcja Władcy Polski, tom 9, praca zbiorowa, wydawnictwo Hachette