FANDOM


Bolesław II Rogatka - syn Henryka II Pobożnego i Anny, Piast śląski. Urodził się między 1220 a 1225 rokiem, zmarł 26 grudnia 1278 roku.

Kalendarium

 • 1220/25 - narodziny
 • 1241 - bitwa pod Legnicą; śmierć ojca, przejęcie władzy w Krakowie przez Bolesława, rządy sprawuje namiestnicze sprawowała Anna, księżna-wdowa. Konrad I mazowiecki zdobywa Kraków i kończy krótkie panowania Rogatki w Krakowie.
 • 1242 - przejęcie władzy nad księstwem śląskim i przywilej lokacyjny dla Wrocławia
 • 24 lutego 1243 - Bolesław zorganizował turniej rycerski w Lwówku Śląskim; jest to pierwszy wzmiankowany turniej w Polsce
 • 1244 - chwilowe uwięzienie przez możnych śląskich i utrata Santoka na rzecz Przemysła I
 • 1246 - układ pokojowy z Piastami wielkopolskimi
 • 1248 - podział Dolnego Śląska (Henryk III Biały - Wrocław, Bolesław - księstwo legnicko-głogowsko-lubuskie).
 • 1248 - biskup Tomasz nałożył klątwę za zniszczenie dóbr biskupich
 • 1249 - cofnięcie klątwy; Przemysł I zdobywa Bytom i oddaje go Konradowi
 • ok. 1250 - Branderburgia faktycznie zawłaszcza ziemię lubuską
 • 1251 - bunt przeciwko Bolesławowi, Henryk zbrojnie przywraca pokój
 • 1255 - zatwierdzenie praw Konrada do księstwa głogowskiego
 • 1256 - arcybiskup gnieźnieński Pełka nakłada klątwę na Bolesława i interdykt na jego państwo po tym jak książę odważył się uwięzić biskupa Tomasza
 • 1257 - papież zatwierdza granicę śląsko-wielkopolską z 1234 roku i ogłasza krucjatę na Bolesława w celu odbicia Tomasza; uwolnienie go za okupem, którego później nie spłacił
 • 1258 - Bolesław zobowiązuje się do pielgrzymki pieszej ze Złotoryi do Wrocławia
 • 1260 - potwiedzenie przez Henryka wpłaty 2000 grzywien okupu; przyłączenie Bolesławca do dzielnicy głogowskiej, wcześniej był w legnickiej
 • 1261 - Urban IV nakazuje uwolnienie Bolesława od klątwy po daninach materialnych wpłaconych przez Henryka, uwolnienie stało się faktem po jego pielgrzymce do Wrocławia
 • 1266 - militarne wsparcie Przemysła Ottokara II w jego ataku na Bawarię
 • 1271 - próba pojmania Konrada przez Bolesława i odbicie miasta Bolesławca; udział w spotkaniu pokojowym Przemysła Ottokara II z Stefanem V
 • 1274 - przekazanie ziemi jaworskiej synowi Henrykowi V
 • 1273/1274 - śmierć Konrada i zdobycie Bolesławca wraz z okolicą
 • 1277 - wojna z Henrykiem IV Probusem, 18 lutego porwanie tego księcia, wojska legnickie pokonały wojska Przemysła II i książąt głogowskich w bitwie pod Stolcem; 22 sierpnia Henryk wychodzi z niewoli po traktacie pokojowym
 • 26 grudnia 1278 - śmierć Bolesława Rogatki