FANDOM


Bitwa pod Suchodołem − stoczona 25 maja 1243 roku między Małopolanami pod wodzą Klemensa z Ruszczy, stronników Bolesława V Wstydliwego z posiłkami węgierskimi a rycerstwem mazowieckim Konrada I mazowieckiego z posiłkami wielkopolskimi Przemysła I i opolskimi Mieszka II Otyłego. Była to już kolejna w czasie rozbicia dzielnicowego bratobójcza bitwa między Piastami.

Z bitwy pod Suchodołem zwycięsko wyszli Małopolanie. Ciężko ucierpiał Mieszko II. Konrad został wyparty na swoje rodzime Mazowsze i chociaż podejmował jeszcze próby (do 1246) zdobycia Krakowa już nie udało mu się. Zmarł w 1247. Za to po bitwie na tron krakowski wstąpił Bolesław.