FANDOM


Bitwa nad Jaksartesem − bitwa stoczona miedzy Aleksandrem III Wielkim a wojskami sakijskimi. W czasie kampanii Aleksandra w Persji, ustanowił on granicę państwa na Syr-Darii. W 329 r.p.n.e. ruszył na znajdujących się na północy Saków (Scytów). Sakowie ustawili się na północnym brzegu rzeki. Aleksander rozpoczął przeprawę przez rzekę, a katapulty w początkowej fazie zmniejszyły siły wroga. Po wysadzeniu desantu i utworzeniu przyczółka, został otoczony przez sakijskich łuczników. Jednak oddziały piechoty lekkiej i ciężkiej Macedonii otoczyły wroga. Poległo ok. 1200 Saków, w tym ich dowódca, Satraces. W ręce Aleksandra dostało się m.in. 1800 koni.

Bibliografia