FANDOM


Bitwa nad Jaksartesem
Jaxartes Phase 2


Informacje
  • Wynik
  • Wygrana Macedończyków 
Strony konfliktu
  • Macedończycy 
Dowódcy
  • Aleksander III Wielki 
  • Satraces † 
  • † - poległy w walce
  • (†) - prawdopodobnie poległy w walce
Bitwa nad Jaksartesem − bitwa stoczona miedzy Aleksandrem III Wielkim a wojskami sakijskimi. W czasie kampanii Aleksandra w Persji, ustanowił on granicę państwa na Syr-Darii. W 329 r.p.n.e. ruszył na znajdujących się na północy Saków (Scytów). Sakowie ustawili się na północnym brzegu rzeki. Aleksander rozpoczął przeprawę przez rzekę, a katapulty w początkowej fazie zmniejszyły siły wroga. Po wysadzeniu desantu i utworzeniu przyczółka, został otoczony przez sakijskich łuczników. Jednak oddziały piechoty lekkiej i ciężkiej Macedonii otoczyły wroga. Poległo ok. 1200 Saków, w tym ich dowódca, Satraces. W ręce Aleksandra dostało się m.in. 1800 koni.

Bibliografia Edytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.