FANDOM


Benedykt XVI (właśc. Joseph Ratzinger, ur. 16 kwietnia 1927 w Marktl) − 265. papież i 7. Suweren Państwa Miasta Watykan w latach 2005-2013. Od 28 lutego 2013 emerytowany papież. 

Biografia

Młodość

Joseph Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927 w Marktl am Inn w bawarskiej diecezji pasawskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1951. W wieku 26 lat rozpoczął działalność naukową, początkowo jako wykładowca dogmatyki i teologii fundamentalnej we Fryzyndze, a następnie był profesorem w Bonn, Münster, Tybindze i Ratyzbonie.

Arcybiskupstwo

24 marca 1977 Paweł VI mianował go arcybiskupem metropolitą Monachium i Fryzyngi, a wkrótce potem, na konsystorzu 27 czerwca tegoż roku powołał go w skład Kolegium Kardynalskiego. 25 listopada 1981 Jan Paweł II powierzył mu kierowanie Kongregacją Nauki Wiary, z czym łączy się automatycznie przewodniczenie Papieskiej Komisji Biblijnej i Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Kardynał Ratzinger był jedynym hierarchą watykańskim, pełniącym tak długo kierownicze stanowisko w Kurii.

Ratzinger-Rom88

Kardynał Ratzinger.

Kongregacja Nauki Wiary, a tym samym jej prefekt, mają za zadanie przestrzegać czystości wiary. Wypowiadają się we wszystkich sprawach dotyczących nauczania i moralności katolickiej. Prefekt tego urzędu zwraca również uwagę na to, by badania teologiczne nie oddalały się od zasad wytkniętych przez Kościół. Mimo trudnych obowiązków, jakie na nim spoczęły w 1981 r., kard. Ratzinger nadal uczestniczył w dialogu teologicznym, ogłaszając szereg książek i artykułów z tej dziedziny.

W Polsce ukazały się dotychczas przekłady 29 jego pozycji, niektóre z nich wznawiane, np. Śmierć i życie wieczne (1986 i 2000). Z szerokim zainteresowaniem spotkała się jego książka-wywiad, zatytułowana Raport o stanie wiary, w której kardynał ostrzega przed nadmierną euforią soborową. W październiku 1996 wydał kolejną książkę-wywiad Sól ziemi, której polski przekład ukazał się w rok później nakładem wydawnictwa Znak. W Polsce wydano w 2001 także Drogę paschalną i Prawdę w teologii.

W 2000 kardynał Ratzinger otrzymał tytuł doktora honoris causa wrocławskiego Papieskiego Wydziału Teologicznego za szczególne zasługi na polu nauk teologicznych i w służbie Kościołowi. Gdy 16 kwietnia 2002 z okazji swych 75. urodzin, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa kanonicznego, złożył na ręce Jana Pawła II prośbę o przejście na emeryturę, Ojciec Święty pozostawił go na czele tej watykańskiej dykasterii.

Pontyfikat

Benedict XVI Poland 1

Papież Benedykt XVI na spotkaniu z władzami Polski w 2006.

Po śmierci Jana Pawła II, 19 kwietnia 2005 roku kardynał Joseph Ratzinger został wybrany papieżem i przyjął imię Benedykt XVI. Swoim imieniem nawiązał do Benedykta XV, który w czasie I wojny światowej opowiadał się za pokojem. W maju 2006 Benedykt XVI odwiedził Polskę. Abdykował 28 lutego 2013. Obecnie przysługuje mu status emerytowanego papieża.

Źródła