FANDOM


Austro-Węgry − państwo dualistyczne powstałe z przekształcenia Cesarstwa Austriackiego w równoprawne Cesarstwo Austriackie i Królestwo Węgier, połączone unią realną pod panowaniem dynastii habsbursko-lotaryńskiej istniejące od 1867 do 1918. Stolicami tego kraju były Wiedeń i Budapeszt.

Historia

Dualistyczna monarchia austro-węgierska powstała w wyniku zawarcia kompromisu między oboma narodami. Cesarz Franciszek Józef I zdecydował się na ten krok w obliczu klęski Austrii w wojnie z Prusami. Od tego momentu stał się królem Węgier, a oba państwa miały wspólną armię, politykę zagraniczną i skarb. Odrębne pozostały parlamenty i rządy.

7 października 1879 Austro-Węgry zawarły z Cesarstwem Niemieckim tajny sojusz, tzw. Dwuprzymierze, które po przystąpieniu do niego Włoch przekształciło się w Trójprzymierze. W 1908 państwo austro-węgierskie anektowało Bośnię i Hercegowinę, którą dotychczas okupowało.

28 czerwca 1914 w Sarajewie serbski nacjonalista Gavrilo Princip zastrzelił następcę tronu Austro-Węgier Franciszka Ferdynanda i jego małżonkę Zofię. 28 lipca 1914 monarchia austro-węgierska wypowiedziała wojnę Serbii, co wkrótce przerodziło się w wojnę światową. Przez czteroletni okres działań zbrojnych Austro-Węgry walczyły po stronie państw centralnych. 16 października 1918 cesarz Karol I Habsburg wydał manifest, w którym zapowiedział przekształcenie monarchii w luźną federację. Jednak plany władcy się nie powiodły i kolejno niepodległość ogłosili: Czesi (28 października), Węgrzy (31 października) i Ukraińcy (1 listopada), a pozostałe narody podjęły decyzję o przyłączeniu się do innego państwa. Ostatecznie rozpad Austro-Węgier przypieczętowały traktaty w Saint-Germain z Austrią i w Trianon z Węgrami.

Źródła

  • Encyklopedia PWN.