FANDOM


Anno von Sangerhausen (zm. 6 lipca 1273 w Niemczech) – 10. wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego. Urząd ten pełnił w latach 1256-1273.

Biografia

Pochodził z Turyngii. Jego krewni byli wasalami z Turyngii. W 1254 został mistrzem krajowym w Inflantach. W 1256 wziął udział w bitwie przeciwko Litwie oraz pacyfikował Żmódź. W 1256 został wybranym nowym mistrzem Zakonu. Od Klemensa IV uzyskał zgodę na krucjatę w której wzięli udział głównie możnowładcy niemieccy. Zmarł podczas podróży dyplomatycznej w Niemczech.