FANDOM


Anaklet (zm. około 91) − 3. papież w okresie od około 79 do 91, święty Kościoła katolickiego.

Biografia

Nie jest pewna data jego wyboru, w innych źródłach ustalona na 76, 79 lub 80, a data śmierci przesuwana jest również na 26 kwietnia 88. Euzebiusz z Cezarei podaje, że zmarł w dwunastym roku panowania cesarza Domicjana, czyli około 91-93.

Nie jest do końca pewne, czy drugie imię, jakie jest mu przypisywane – Klet – jest faktycznie jego drugim imieniem, czy raczej reprezentuje inną osobę Kościoła katolickiego wczesnych lat. Większość spośród wielkich Ojców Kościoła opowiada się za tym, że oba imiona należą do tego samego papieża. Lecz istnieją źródła przemawiające za drugim rozwiązaniem. Współcześnie dominuje pogląd, że była to jedna osoba. Jego imię może wskazywać, że był z pochodzenia Grekiem.

Tradycja chrześcijańska zachowana w Kościele przypisuje Anakletowi ustanowienie dwudziestu pięciu prezbiterów w Rzymie i zbudowanie nagrobka w miejscu pochowania świętego Piotra. On też miał zapoczątkować zwyczaj rozpoczynania pism papieskich słowami Pozdrowienie wam i apostolskie błogosławieństwo.

Podobnie jak papież Linus uznawany jest za męczennika, jednak jego męczeńska śmierć nie znajduje wyraźnego potwierdzenia w źródłach. Relikwie świętego Anakleta są przechowywane w kościele pod wezwaniem świętego Linusa w Watykanie. Wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest 26 kwietnia.

Ciekawostki

  • Wraz ze swym poprzednikiem i następcą Anaklet jest wymieniany w czasie mszy świętej w I Modlitwie Eucharystycznej, czyli tzw. Kanonie rzymskim: (...) Linusa, Kleta, Klemensa (...).
  • Imię Anaklet oznacza osobę o nienagannym charakterze. Często było nadawane niewolnikom.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.