FANDOM


Akim, Ahim, Akan, Wielkie Akani, państwo afrykańskie utworzone w 2. poł. XVII w. w południowej części Ghany przez ludy Akan. Jego początki wg tradycji wiążą się z Ofosu Apentengą, który przybył nad rzekę Pra z Denkiry. Początkowo zajmowało ziemie po obu stronach Pra, następnie rozszerzyło się na pd. wsch. Mieszkańcy Akim zajmowali się gł. wydobyciem złota, wykorzystując do pracy także niewolników. Akim dostarczało na szlaki handlowe złota o najwyższej próbie (22-23 karaty). W XVII w. było jednym z najsilniejszych państw Złotego Wybrzeża. Zagrożone przez Akwamu i państwo Aszantów, które starały się nie dopuścić kupców Akim do faktorii europejskich na wybrzeżu, pozostawało z nimi w ciągłym konflikcie.

W 1699-1701 i w 1715-1716 toczyło bez powodzenia wojny z Akwamu. W 1717 rozpoczęło wojnę z państwem Aszantów, w której poniosło klęskę, tracąc część ziem oraz uzależniając się od jego władców. W latach 1730-1734 prowadziło zwycięską wojnę z Akwamu, zajmując ziemie na zach. od rzeki Wolty. W latach 30. XVIII w. rozległe, niejednolite państwo Akim rozpadło się na mniejsze państewka, z których najważniejszymi były: Akim Kotoku i Akim Abuakwa. 1742 Akim poniosło klęskę w wojnie z państwem Aszantów i 1745 zostało mu całkowicie podporządkowane. W czasach panowania Kusi Oboduna (1750-64) podejmowało próby odzyskania niepodległości, tworząc koalicję z Denkirą, Assinen, Aowinem i Dahomejem, która 1764 zdołała pokonać państwo Aszantów.

Zwycięstwo koalicji nie zmieniło sytuacji Akim, które pozostało pod zwierzchnictwem państwa Aszantów. 1874 wraz z nim zostało podporządkowane Wielkiej Brytanii i weszło w skład kolonii Złote Wybrzeże.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.