FANDOM


Lipikach

Wymordowani Polacy w rzezi wołyńskiej

Po 2 uszkodzony w Bieszczadach

Polski samolot Po-2 podczas walk z UPA

Walki z partyzantką ukraińską − walki toczone głównie na WołyniuPodlasiu i w Małopolsce pomiędzy LWP i NKWD a UPA.

Przyczyny

W połowie II wojny światowej UPA było odpowiedzialne m.in. za rzeź wołyńską. To doprowadziło do walk polskiej ludności cywilnej i niektórych oddziałów AK z Ukraińcami. W 1944 roku Ukraina została zajęta przez Armię Czerwoną, w wyniku czego UPA rozpoczęło walki z oddziałami radzieckiej policji politycznej NKWD. Ukraińcy byli zmuszeni wycofać się na Podlasie i Małopolskę. Tam zaczęło prowadzić dywersję przeciw Ludowemu Wojsku Polskiemu. W wyniku walk zginął min. polski komunista i generał Karol Świerczewski.

Rozbicie partyzantki

W kwietniu 1947 roku polskie formacje wojskowe przeprowadziły Akcję Wisła, która polegała na wysiedleniu Ukraińców z ziem południowo-wschodniej Polski na Ziemie Odzyskane w celu oderwania ich od ojczystych stron i rozproszenia ich. Trwała ona do 1950 roku i ostatecznie zakończyła działalność UPA. Mimo to zaraz potem również i Rosjanie przeprowadzili podobną Akcję, skierowaną przeciw ludności ukraińskiej, oskarżonej o wspieranie Ukraińskiej Armii Powstańczej.