FANDOM


Świętosława − córka Mieszka I i najprawdopodobniej Dobrawy oraz siostra Bolesława I Chrobrego.

Kalendarium życia

  • 960/972 - narodziny
  • 980/984 - pierwsze małżeństwo z Erykiem Zwycięskim, królem Szwecji
  • 995 - śmierć Eryka
  • ok. 996 - drugie małżeństwo z Swenem Widłobrodym, królem Danii
  • 1002 - wypędzenie Świętosławy z kraju przez męża, schroniła się ona u swojego brata, Bolesława I Chrobrego.
  • 1014 - śmierć Swena, synowie Świętosławy przybywają, aby zabrać ją z powrotem do Danii
  • data śmierci nie jest znana, ale musiało to mieć miejsce po podboju Anglii przez Kanuta w 1016 roku.

Dzieci

Z Erykiem Zwycięskim

Z Swenem Widłobrodym