FANDOM


Epoka
Średniowiecze

Grundwald123
Bitwa pod Grunwaldem
Era Średniowiecze
Rozpoczęcie 476 r.
Zakończenie 1453 / 1492 r.
Poprzedni okres Starożytność
Następny okres Nowożytność
Ważne wydarzenia Chrystianizacja Europy

Powstanie Islamu
Traktat w Verdun
Powstanie I Rzeszy
Chrzest Polski
Zjazd Gnieźnieński
Koronacja Bolesława Chrobrego
Schizma wschodnia
Wyprawy krzyżowe
Rozbicie Dzielnicowe
Spór o inwestyturę
Najazd Mongolski na Europę
Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim
Epidemia dżumy
Powstanie Husytów
Wojna stuletnia
Zdobycie Konstantynopola
Wojna trzynastoletnia

Ważne osoby Justynian I Wielki

Mahomet
Henryk I
Otton I
Karol Wielki
Grzegorz VII
Bolesław I Chrobry
Jan Hus
Joanna d'Arc
Władysław I Łokietek
Kazimierz Wielki
Ludwik Węgierski
Jadwiga Andegaweńska
Władysław Jagiełło
Władysław Warneńczyk
Jan Długosz
Mehmet II Zdobywca
Jan Gutenberg
Mikołaj Kopernik
Mikołaj Rej

Średniowiecze – epoka historyczna dzieląca starożytność i czasy nowożytne (476 r. - 1453/1492 r.).

Etymologia Edytuj

Włoscy humaniści z epoki renesansu, posiadający sentyment to antyku i kulturalnego świata rzymskiego oraz greckiego, postanowili nazwać okres występujący między odrodzeniem a starożytnością. Nazwano go średniowieczem (łac. Medium aevum, wł. Medioevo - okres występujący pomiędzy, po środku).

Określenie ciemne wieki wbrew powszechnej opinii nie pochodzi od częstego braku edukacji czy przesądnego społeczeństwa. Pojęcie to jest używane przez historyków dla określenia okresu w średniowieczu (tzw. wczesne średniowiecze, trwające od V w. do końca X w.), gdy źródła oraz wiedza pisana była ciężko dostępna po upadku cesarstwa.

Opis Edytuj

Jest to okres rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa, formowania feudalnych monarchii oraz rozwoju języków narodowych. Sztuka tego okresu była silnie związana z chrystianizmem. Filozofia nawiązywała do starożytności (Platon, Cycero, Arystoteles) i przejęła szereg antycznych założeń estetycznych. Jej podstawy tworzyli św. Augustyn (augustianizm) i św. Tomasz (tomizm). Cechował ją teocentryzm i uniwersalizm. Literatura, pisana zarówno po łacinie jak i w językach narodowych, podporządkowana była religii: poruszała tematykę sakralną, prezentując ją w formie alegorycznej. Rozwijały się takie gatunki jak: hymn, misterium, moralitet, hagiografia. Powstawała też łacińska poezja świecka, okolicznościowa i dworska - panegiryki, epigramaty. Około X w. zaczęła powstawać literatura w językach narodowych: epika rycerska, sagi, poezja skaldów, liryka prowansalska, romans. Rozwijała się też kultura ludowa. W Polsce średniowiecze rozpoczyna się wraz z przyjęciem chrztu, w 966 r., i nawiązaniem kontaktów kulturalnych z Europą Zachodnią. I tutaj rozwija się historiografia (Gall Anonim XII w.), powstają pieśni religijne (Bogurodzica XIII w.). Na przełomie XIV i XV w. zaczęto przyswajać językowi polskiemu teksty Pisma Świętego oraz tworzyć kazania, apokryfy, żywoty świętych w języku polskim. Cechy tej literatury to: moralizatorstwo, alegoryzm, uniwersalizm.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.