FANDOM


Łotwa − państwo w Europie Wschodniej nad Morzem Bałtyckim. Stolicą Łotwy jest Ryga. Sąsiaduje z Białorusią, EstoniąLitwą i Rosją. Łotwa ma dostęp do Morza Bałtyckiego.

Historia Łotwy

Obecne terytorium Łotwy zostało zasiedlone przez Bałtów, a także przez plemiona ugrofińskie. W XIII w. ziemie łotewskie podbił Zakon Kawalerów Mieczowych, który następnie połączył się z Zakonem Krzyżackim. W 1561 powstało zależne od Polski Księstwo Kurlandii i Semigalii, a Inflanty zostały włączone w granice Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W XVII w. tereny obecnego państwa łotewskiego przejęła Szwecja, a pod koniec XVIII w. ziemie te zajęła Rosja. Łotwa była okupowana podczas I wojny światowej przez Niemcy. Niepodległa Republika Litewska została proklamowana 18 listopada 1918. W kolejnych latach Łotysze walczyli z bolszewikami. W 1934 autorytarne rządy przejął Karlis Ulmanis. W lipcu 1940 Łotwa została włączona w granice Związku Radzieckiego jako Łotewska SRR. W latach 1941-1945 tereny państwa łotewskiego okupowali Niemcy. Po 1945 Łotwa znalazła się w granicach ZSRR. W maju 1990 ogłoszono deklarację przywrócenia niepodległości, a w 1991 republika została uznana na arenie międzynarodowej.

Nazwy Łotwy na przestrzeni dziejów

Źródła